Defter Tutma Hizmetleri | Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Defter Tutma Hizmetleri

Skala Denetim profesyonel kadrosu ile defter tutma konusunda müşterilerine en uygun hizmeti vermektedir; yevmiye defteri, büyük defter, mizan ve sene sonu hesaplarının hazırlanması, Vergi Usul Kanunu'na göre beyannamelerin ve bildirimlerin hazırlanması, Türk Ticaret Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak mali tabloların hazırlanması hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca grup şirketleri ve çokuluslu şirketler için konsolide mali tabloların hazırlanması için yönetim raporlarının oluşturulması; muhasebe kayıtlarının illgili vergi kanunlarına göre gözden geçirilmesi ve tekdüzen hesap planı oluşturulması hizmetlerini vermekteyiz.