Bordro Hizmetleri | İnsan Kaynakları

Skala Denetim, bordro hizmetlerinde teknik bilgi ve gizlilik standartlarını en üst seviyede tutarak şirketlerin yapılarına ve uygulamalarına uygun bordro süreçlerini hazırlayarak hizmet verir.

Bordro hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Aylık ücret bordrolarının şirketten alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanması ve ödenekler, net ücret, sigorta, kesintiler,
vergi hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması,
Aylık hizmet bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, ödeme konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi,
Personel bazında ücret hesap pusulalarının hazırlanması
İşe giriş ve işten çıkış işlemlerine ilişkin her türlü belgenin düzenlenmesi
İşten ayrılışta yasal düzenlemelere uygun ve şirket yetkililerinin talimatları çerçevesinde her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
Bordro giderlerinin şirket tarafından belirlenecek maliyet merkezleri şeklinde raporlanması
Kidem Tazminatı yükü hazırlama ve ihbar hesaplamaları
İşten ayrılmalarda personelin imzalaması gereken belgelerin hazırlanması
Emekliliği gelen ve işten ayrılan elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması,
Prim, avans, sosyal yardım, personel özel sağlık sigortaları gibi ödemelerin süreçlerinin takibive puantajlara yansıtılması
İş Göremezlik Onayları
Mevzuat Takibi ve Uygulama
Resmi dairelere verilmesi gereken bilgi ve evrakların hazırlanması,
Emekliliği gelen ve işten ayrılan elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması,
Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,
Bordro, izin ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi.