Çalışma İzni | İnsan Kaynakları

Skala Denetim, bordro hizmetlerinde teknik bilgi ve gizlilik standartlarını en üst seviyede tutarak şirketlerin yapılarına ve uygulamalarına uygun bordro süreçlerini hazırlayarak hizmet verir.

Çalışma İzni

Türkiye'de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye'den veya yurtdışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri, elektronik ortamda yürütür. Başvuru için gerekli belgelerin yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde yapılacak elektronik başvurunun ardından işverenince bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Yabancı mükelleflerimiz için şirket kuruluşu yapıldıktan sonraki en önemli konulardan biri çalışma iznidir. Skala Denetim olarak çalışma izni başvurularının yapılması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında müşterilerimize her türlü desteği vermekteyiz.