Gider Üzerinden Alınan Vergiler | Mevzuat

2. Gider Üzerinden Alınan Vergiler

2.1.  Katma Değer VergisiGenel olarak uygulanan KDV oranları; % 1, % 8 ve % 18’dir. Ticari, sınai, zirai ve bağımsız mesleki mal ve hizmetler; ithal ederek ülkeye giriş yapan mal ve hizmetler ile diğer faaliyetler yoluyla oluşturulan mal ve hizmet teslimatlarının tümü KDV’ye tabidir.

KDV muafiyet ve istisnalarından bazıları şunlardır:

Major VAT Exemptions are as follows;

-Mal ve hizmet ihracatı
-Uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmalarına uygun olarak Türkiye dışındaki müşteriler için Türkiye içinde verilen roaming (dolaşım) hizmetleri
-Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler
-Petrol arama faaliyetleri
- Liman ve havaalanlarındaki gemi ve uçaklar için verilen hizmetler
- Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimatları
- Transit taşımacılık
- Diplomatik temsilciler ve bunların çalışanlarına yapılan teslimat ve hizmetler
- Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne tabi bankacılık ve sigorta işlemleri

2.2.   Damga Vergisi

Damga vergisi; sözleşmeler, anlaşmalar, borç senetleri, sermaye iştirakleri, kredi mektupları, teminat mektupları, mali bildirimler ve bordrolar dâhil olmak üzere çeşitli dokümanlar için uygulanmaktadır. Damga vergisi % 0,189 - % 0,948 arasında değişen oranlarda belge bedelinin belirli bir yüzdesi olarak tarh olunduğu gibi, bazı belgeler için maktu olarak da alınmaktadır.2015 yılı için damga vergisi tavanı her bir döküman için 1.702.138 TL dir.

2.3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Çeşitli vergi oranlarında ÖTV’ye tabi dört ana ürün grubu bulunmaktadır:

Petrol ürünleri, doğal gaz, makine yağları, çözücüler ve çözücü türevleri
Otomobiller ve diğer taşıt araçları, motosikletler, uçaklar, helikopterler, yatlar
Tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler
Lüks tüketim maddeleri2.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bankacılar ve sigorta şirketleri tarafından yapılan işlemlerin KDV’den muaf tutulmasına devam edilse de bu işlemler bankacılık ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktadır. Bu vergi, kredi faizi gibi bankalar tarafından kazanılan gelirler için uygulanmaktadır. Vergi oranı, genellikle % 5 olmakla birlikte bankalar arasındaki mevduat işlemleri gibi bazı işlemlerde uygulanan faiz için % 1’dir. Kambiyo işlemlerinden gelen satış tutarlarına ise 2008 yılından itibaren vergi uygulanmamaktadır.