KDV İadesi | Vergi ve Hukuk

KDV İadesi

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması uzman ve deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir. Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu'nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, 13. maddede belirtilen deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV'ye tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir.

Yine KDV kanunu 19/2. madde kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, KDV kanunu 29/2. madde kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile yerine getirilmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler ile Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran diğer istisnalar ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV'nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi hizmet kapsamımız içindedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda yeminli Mali Müşavirlik raporları tarafımızca düzenlenmektedir.

Deliveries that are recorded as exportation as stated in the Article 11/1-c, Importation, manufacturing and construction of sea and air transport vehicles and services provided to these vehicles as indicated in the Article 13, International transportation activities specified in the Article 14; Diplomatic Exemptions stated in Article 15, Deliveries that are subject to discounted rate indicated in the Article 29.

KDV İadesi kapsamında verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:
Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi İade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi