Türk Vergi Sistemi | Mevzuat

Türk Vergi Sistemi

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, mevcut uygulamalara getirdiği önemli değişikliklerin yanı sıra vergi mevzuatına da yeni kavramlar getirmiştir. Uygulamaya alınan Kurumlar Vergisi Kanunu ile Türk Kurumlar Vergisi Mevzuatı’nın hükümleri çok daha anlaşılır olarak tanımlanmış ve uluslararası standartlara uygun objektif hükümler halinde düzenlenmiştir.

Türk vergi rejimi üç ana başlık altında toplanabilir:1. Gelir Vergileri

1.1. Kurumlar Vergisi
1.2. Şahsi Gelir Vergisi

2. Gider Üzerinden Alınan Vergiler

2.1. Katma Değer Vergisi
2.2. Damga Vergisi
2.3. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
2.4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

3. Varlık Vergileri

3.1. Motorlu Taşıt Vergisi
3.2. Emlak Vergisi