DENETİM

SKALA olarak “Denetim” anlayışımız denetlenen şirkete olduğu kadar bu konu ile ilgili taraf olan diğer kullanıcılara da değer katmaktır. Günümüz rekabetçi dünyasında, müşterilerimiz finansal tablo denetiminden daha fazlasını beklemektedir. Finansal tablo kullanıcıları bir taraftan doğru ve gerçekçi finansal bilgileri talep ederken, aynı zamanda karar verme mekanizmalarında kullanılmak üzere ileriye dönük finansal bilgileri de talep etmektedir. Şirketler, performanslarının nasıl olduğunu, nerelerde gelişme sağlamaları gerektiğini öğrenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Tecrübelerimize göre, şirketlerin bir yön belirlemeye ve sadece faaliyetlerini değil ama aynı zamanda içinde bulundukları sektörleri de anlayarak üretilmiş sağlam ve güvenilir tavsiyelere ihtiyaçları var.

Bu doğrultuda geliştirdiğimiz denetim anlayışımız ile aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), Amerika Birleşik Devletleri’nde kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri;

Mali tabloların UFRS, US GAAP ve SPK'ya uygun olarak hazırlanmaları konusunda teknik danışmanlık.