İç Denetim | Yönetim Danışmanlığı

3. İç Denetim

İç Denetimin rolü, dünyadaki globalizasyon, ekonomik krizler ve bölgeler itibariyle yeni risklerin oluşması ile giderek değişmektedir. Geleneksel görevi varlıkların/şirket politikalarının korunması ve uygunluk sağlamak olan iç denetim, artık üst seviye kararların alınmasında, organizasyonun risklere karşı korunmasında ve kontrol sistemleri geliştirilmesinde daha etkin rol alıyor.

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IAA),İç Denetimi şöyle tanımlamaktadır.“İç denetim, işletmelerin operasyonlarını geliştirerek katma değer yaratma amacıyla oluşturulan bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesidir. İç denetim aynı zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerinin artması için sistematik bir yaklaşım getirmeyi amaçlar.” Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, İç Denetim bir yönetim aracıdır; yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, bu hataların oluşmasını önlemeye yönelik olarak çalışır ve organizasyon içindeki en yüksek kademedeki bağımsız makam olan Yönetim Kurulu’na (veya Denetim Kurulu Başkanı’na) bu konuda rapor sunar.

Hissedarlar tarafından atanan Yönetim Kurulu için çok önemli bir kontrol aracı olan İç Denetim fonksiyonu, kurum içinde uygunluk, verimlilik, muhtemel hata ve risklere karşı uyarıcı ve tespit edici bir görev tanımına sahiptir.

However, internal audit function is not responsible for the execution of company activities; it is more interested in advising management and the Board of Directors (or similar oversight body) regarding how to better execute their responsibilities.

Skala Denetim iç denetim hizmetleri aşağıdaki konulara odaklanmaktadır.
Müşterinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sağlayarak iç denetim biriminin kurulması;
İç Denetim hizmetlerinin kuruma dışarıdan sağlanması (Outsourcing);
İç Denetim hizmetlerinin kurumla birlikte gerçekleştirilmesi (Co-sourcing);
İç kontrol değerlendirme ve incelemeleri;
İş süreçlerinin değerlendirilmesi, dokümantasyonu;
Süreçlerdeki risklerin ve kontrollerin belirlenmesi;
Kontrollerin incelenmesi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi.