Mali İşler Yapılandırma | Yönetim Danışmanlığı

1. Mali İşler Yapılandırma

Bugün iş dünyasında giderek artan rekabet ortamı, şirketlerin her konuda performanslarını yükseltmeleri yönünde ciddi bir baskı yaratmaktadır. Bu yeni düzen, şirketlerde mali işler (muhasebe ve finans) departmanının önemini hiç olmadığı kadar arttırmıştır. İdeal Mali İşler fonksiyonu, şirketin tüm operasyonlarına hakim, diğer departmanlar ile uyumlu çalışarak, şirket hakkında her türlü bilgiyi anlık olarak raporlayabilen, problem alanlarını anında tespit edebilen ve şirket yöneticilerine doğru zamanda, doğru bilgi akışını sağlayacak bir şekilde yapılanmalıdır.

Bu kapsamda, Skala Denetim olarak şirketin mevcut durumunu analiz ettikten sonra yönetimle birlikte çalışıp en fazla katma değeri yaratacak şekilde mali işler departmanının yeniden yapılandırılması için problemlerin teşhisi, iyileştirme önerileri, tasfiye stratejileri gibi alternatifler sunmaktayız.

Mali İşler Yapılandırma Hizmetlerimiz çerçevesinde müşterilerimize sunduğumuz servisler aşağıdaki gibidir:

Mali İşler (Muhasebe ve Finans) Departmanının, diğer şirket departmanları ile entegre olarak çalışmasını sağlayacak bir sistemin kurulması;
Bilgi Sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi ve bu şekilde verimliliğin ve kalitenin arttırılması;
Finansal Raporlama ve Planlama (Yönetim Raporlaması, Finansal Raporlama, Bütçe, İleriye Dönük İş Planları, Nakit Akım Çalışmaları);
İç Kontrol ve İç Denetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi;
Şirket içi prosedürler, departmanlararası ilişkiler ve iş tanımlarının oluşturulması;