Suistimal İnceleme ve Önleme Hizmetleri | Yönetim Danışmanlığı

5. Suistimal Önleme ve İnceleme

İş dunyasında suistimal, gün geçtikçe daha sık görülen ve artış gösteren bir risk haline gelmiştir. Bu durum şirket yöneticilerini suistimal risklerine karşı daha etkili önelemler almaya zorlamaktadır. Suistimallerin etkin bir şekilde yönetilmesi hem şirket itibarını hem de suistimalin şirket personeli üzerindeki negatif etksini en aza indirecektir.

Skala Denetim olarak şirketlere bu konudaki risklerini yönetmeleri ve asgariye indirmeleri adına geniş ve kapsamlı suistimal inceleme ve önleme hizmeti sunmaktadır.

Skala Denetim'in sunduğu suistimal inceleme ve önleme hizmetleri aşağıdaki gibidir:

Fraud and investigations
Dispute services
Anti-fraud services
Corporate compliance