Oturma İzni | İnsan Kaynakları

Skala Denetim, bordro hizmetlerinde teknik bilgi ve gizlilik standartlarını en üst seviyede tutarak şirketlerin yapılarına ve uygulamalarına uygun bordro süreçlerini hazırlayarak hizmet verir.

Oturma İzni

En fazla bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Dört adet vesikalık fotoğraf
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge
Geçerli sağlık sigortası

Yukarıdaki şekilde alınan oturma izni için yasal süresi bitmeden uzatma başvurusu yapılır ve oturma izni uzatılır.

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Oturma izni başvuru formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
İki adet vesikalık fotoğraf
Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
Adli sicil kaydı
Geçerli sağlık sigortası

Tekrar uzatma başvurusu yapıldığında, uzatma izni süresiz verilir ve tekrar uzatılmasına gerek kalmaz.