Şirket Kuruluşu | Gündem

3) Şirket Kuruluşu

2003 yılında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye'de yabancı yatırımların daha çok teşvik edilmesi amacıyla yapısal değişiklikler getirilmiş olup temel değişiklik, eleme rejiminden izleme sistemine, ön izin almak zorunluluğundan bilgi verme yükümlülüğüne geçilmesidir. Yabancı yatırımların desteklenmesi ve koordinasyonu amacıyla Yatırım Danışma Konseyi ve koordinasyon komiteleri kurulmuştur. Türkiye'de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış olup yatırımcı tüm kuruluşlara Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

Türkiyede kurulabilecek şirket türleri aşağıdaki gibidir:

  • 3.1 Anonim şirket (A.Ş.)
  • 3.2 Limited şirket (Ltd. Şti.)
  • 3.3 Kommandit şirket
  • 3.4 Kollektif şirket
  • 3.5 Kooparatif şirket