Vergi Hizmetlerimiz | Vergi ve Hukuk

Vergi Hizmetlerimiz

İlgili döneme ait muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü,
Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması,
Katma Değer Vergisi ve damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması,
E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi
Vergi raporlamasının konsolidasyon amaçlı hazırlanan grup raporlama standartlarına uygun şekilde yapılması,
Kurumlar ve gelir vergisi, KDV, Damga vergisi ve diğer dolaylı vergi beyanname ve raporlarının hazırlanmasına yönelik geçici eleman temini.
Yabancı yatırımcılar için vergi danışmanlığı
Vergi Teşvikleri
Serbest Bölgelerdeki vergi teşvikleri ve vergi uygulamaları