Şube Kuruluşu | Gündem

2) Şube Kuruluşu

Sermayesi hisseler oranında dağıtılmış yabancı şirketler de TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile Türkiye'de Şubeler açabilir. Türkiye dışında kurulmuş bir şirketin Türkiye'de bir şube açması iznini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vermektedir. Şube açılması ile şube temsilcisi, şube adı, faaliyet alanı, adres ve sermayedeki değişiklikler, tasfiye ya da birden fazla şube açılması konuları da Bakanlığın iznine tabıdır. Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Merkezi Türkiye’de bulunmayan ticari işletmelerin şubeleri açısından ise, ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.

İstanbul’da şube açmak isteyen ticari işletmeler belirli bir harcın yanında ticaret siciline çeşitli belgeleri sunarak başvuru yapmalıdır. Bu belgeler, merkezi yurtiçinde ve yurtdışında olan ticari işletmeler açısından farklılık arz eder. Ancak ticari işletmenin türü açısından (limited şirket, anonim şirket vs.) talep edilen belgelerde farklılık bulunmamaktadır